Blame


1 e3b15841 2019-08-09 stsp <!doctype html>
2 e3b15841 2019-08-09 stsp <html lang=en>
3 e3b15841 2019-08-09 stsp <meta charset=utf-8>
4 e3b15841 2019-08-09 stsp
5 e3b15841 2019-08-09 stsp <title>Game of Trees Installation Instructions</title>
6 e3b15841 2019-08-09 stsp <meta name="description" content="Game of Trees Manual Pages">
7 e3b15841 2019-08-09 stsp <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
8 e3b15841 2019-08-09 stsp <link rel="stylesheet" type="text/css" href="openbsd.css">
9 e3b15841 2019-08-09 stsp <link rel="canonical" href="https://gameoftrees.org/install.html">
10 e3b15841 2019-08-09 stsp
11 e3b15841 2019-08-09 stsp <h2>
12 e3b15841 2019-08-09 stsp <a href="index.html">
13 e3b15841 2019-08-09 stsp <i>Game of Trees</i></a>
14 e3b15841 2019-08-09 stsp Installation Instructions
15 e3b15841 2019-08-09 stsp </h2>
16 e3b15841 2019-08-09 stsp <hr>
17 e3b15841 2019-08-09 stsp
18 e3b15841 2019-08-09 stsp <p>
19 e3b15841 2019-08-09 stsp Game of trees should be installed on OpenBSD -current with:
20 e3b15841 2019-08-09 stsp
21 e3b15841 2019-08-09 stsp <pre class="cmdbox">
22 e3b15841 2019-08-09 stsp pkg_add got
23 e3b15841 2019-08-09 stsp </pre>
24 e3b15841 2019-08-09 stsp
25 e3b15841 2019-08-09 stsp <p>
26 e3b15841 2019-08-09 stsp Alternatively, compile the <tt>devel/got</tt> port:
27 e3b15841 2019-08-09 stsp
28 e3b15841 2019-08-09 stsp <p>
29 e3b15841 2019-08-09 stsp <pre class="cmdbox">
30 e3b15841 2019-08-09 stsp cd /usr/ports/devel/got
31 e3b15841 2019-08-09 stsp make
32 0a7b51e6 2019-08-09 stsp make SUDO=doas install
33 4c169ba3 2019-08-09 stsp make test
34 e3b15841 2019-08-09 stsp </pre>
35 e3b15841 2019-08-09 stsp
36 e3b15841 2019-08-09 stsp <p>
37 e3b15841 2019-08-09 stsp The installation includes:
38 e3b15841 2019-08-09 stsp
39 e3b15841 2019-08-09 stsp <ul>
40 e3b15841 2019-08-09 stsp <li>The <tt>got</tt> command line interface
41 e3b15841 2019-08-09 stsp <li>The <tt>tog</tt> repository browser
42 e3b15841 2019-08-09 stsp <li>Several <a href="manual.html">manual pages</a>
43 e3b15841 2019-08-09 stsp <li>Helper programs in the <tt>/usr/local/libexec</tt> directory:
44 e3b15841 2019-08-09 stsp <ul>
45 e3b15841 2019-08-09 stsp <li><tt>got-read-blob</tt>,
46 e3b15841 2019-08-09 stsp <tt>got-read-commit</tt>,
47 e3b15841 2019-08-09 stsp <tt>got-read-object</tt>,
48 e3b15841 2019-08-09 stsp <tt>got-read-pack</tt>,
49 e3b15841 2019-08-09 stsp <tt>got-read-tag</tt>,
50 e3b15841 2019-08-09 stsp <tt>got-read-tree</tt>
51 e3b15841 2019-08-09 stsp </ul>
52 e3b15841 2019-08-09 stsp </ul>